Freedom of speach, detalj till vänster. 21 x 21 x 21 cm, de flyttbara delarna framför till höger 18 x 13 x 10 cm

Freedom of speach, detail to the left. 8 x 8 x 8 inches, the moveable part to the right 7 x 5 x 4 inches