Klicka på bilden för ett större fönster.
Click the picture to get a larger window.

I mitt måleri arbetar jag både abstrakt och figurativt. Med tecken för - eller metaforer - snarare än tydligheter. Vad du ser eller upplever av min bildvärld vet du nog bäst själv, det skulle aldrig falla mig in att använda mig av en pekpinne här.

När Göteborgs Universitet under våren 2009 höll ett seminarie med utgångspunkt från fascist kritikern Cassirer fanns det inte någon ej redan utlånad litteratur att låna skriven av honom själv utan mest biografier och vidare kritik skrivet av andra... män. Jag deltog i några av föredragskvällarna men snöade istället in på sidospår, så brukar mitt konstnärsskap fungera. Ganska kul och mycket inspirerande!

Ett för mig nytt filosofiskt begrepp - Rhizom - fann jag mycket om, kortfattat fungerar termen som en metafor för en postmodern kunskapsorganisation ställd i kontrast till en tidigare traditionell mer hierarkisk metafor - träd. Rhizom innebär befrielsen av definitionen maktstrukturer där det finns ett mångfald av perspektiv och metoder som fritt kan kopplas.

In my paintings I work both abstract and figurative. With signs for - or metaphors - rather than to be plain. What you see and experience from my works is up to you. It would never occurre to me to point it out.

When Gothenburg University in the spring of 2009 hold a seminar around the fascist critic Cassirer there were no longer any books in the libraries available written by himself that already was`nt borrowed by someone else exept biografies and critics written by other authors... men. I participated in some of the lectures but I got carried away on a sidetrack, that´s how my work usually goes. Amusing and exrtraordinarly inspiring!

Akvareller/Watercolours

A for me new philosophical term I found a lot about -Rhizom - short the term is a metaphor for a postmodern organisation of knowledge in contrast to an earlier traditionell more hierarchic metaphor the Tree. Rhizom means the liberation of the definition powerstructure, where there is a diversity of perspectives and methods that freely can be linked.

Allegori över årstiderna I olja på duk 120x130cm   Allegory over the seasons I oil on canvas 51x47 inches Allegori över årstiderna III, olja på duk 110x135 cm  Allegory over the seasons, oil on canvas 43x53 inches Arken, olja på duk 70x100 cm                      The ark, oil on canvas 28x39 inches Fluiditet, olja på duk 80x120 cm                  Fluidity, oil on canvas 31x47 inches Islandskap, olja på duk 70x100 cm                Icelands, oil on canvas 28x39 inches Isen som håller, akryl 20x20 cm                      Ice that holds, acrylic 8x8 inches Genetiskt möte, olja på duk 200x140 cm               Genetic meeting, oil on canvas 79x55 inches Min bror sköt aldrig vargen, olja på duk 94x140 cm        My brother never shut the wolf, oil on canvas 37x55 inches Änglavakt, olja på duk 70x100 cm                 Guardian angel, oil on canvas 28x39 inches Ringarna på vattnet, olja på duk 112x160 cm            The circles on the water, oil on canvas 45x63 inches Äh, gå och bada, olja på duk 80x120 cm               Go swimming, oil on canvas 31x47 inches Solväv II, olja på duk 45x35 cm                  Sunweb II, oil on canvas 18x14 inches Solväv I, olja på duk 45x35 cm                  Sunweb I oil on canvas 18x14 inches Ordlösa berättelser I, olja på duk 72x100 cm             Wordless stories I, oil on canvas 28x39 inches Ordlösa berättelser II, olja på duk 72x100 cm            Wordless stories II, oil on canvas 28x39 inches