This piece come from one of the oldest sign man have used. The water spiral. It´s direction to the left or right is supposed to have told us if a tribe were comming or leaving a site.

In Platons cosmology we can read...

The Hexaeder = The earth, The Tetraeder = The fire, The Oktaeder = The air, The Ikosaeder = The water, The dodekaeder = the shape that can hold all shapes.

My association is those pedagogical toys, those were a kube shall be placed in a square, a ball through a cirkel etc. And the exception The pyramid with it´s four sides and the impossibility to place it in a triangle.

The piece to the left is a part of an installation, 16 x 16 x 71 inches. It´s been shown in a shed build from "wastewood" with floor, walls and a roof 88 x 44 inches. The paintings below 18 x 24 inches each were placed inside and around the shed.

Jag har utgått ifrån ett av de äldsta tecken vi hittat som människan har gjort. Vattenspiralen. Dess riktning till höger eller vänster, lär ha berättat om en nomadstam just lämnat eller just anlänt till en plats.

I Platons kosmologi kan vi läsa om att...

Hexaedern = jorden, Tetraedern =elden, Oktaedern = luften, Ikosaedern = vattnet och Dodekaedern = den form som kan hålla alla former.

Jag kom att associera till pedagogiska leksaker, sådana där en kub ska placeras i en kvadrat, en boll genom en cirkel etc. Pyramiden blir ett undantag med dess fyra sidor vilket gör passagen omöjlig i en likbent triangel.

Hyllan brevid är en del av en installation, 40 x 40 x 180 cm, Den har visats i en koja byggt av "spillvirke" med golv, väggar och tak 220 x 110 cm. Målningarna nedanför 45 x 60 cm vardera var placerade i kojan och runt omkring

PUSSEL -VATTENKLANEN / PUZZEL - WATERCLAN