Transistorgeneratorn, Ljuslåda med tre titthål och en spak för att vrida generatorn med 21 x 21 x 21cm

Transistor generator, Lightbox with three peepholes and a handle to turn the generator with 8 x 8 x 8 inches