Snöflingan representerar kyla och hårdhet hos människan, men snöflingans bräckliga skönhet symboliserar sanning och visdom.
Snöflingan är också en symbol för individualitet eftersom det inte finns två som är lika. Med forskaren Ukichiro Nakayas berömda ord kan en snöflinga betraktas som ett ett brev sänt från himlen. Dess utseende berättar om fukt och temperatur under hela färden från övre atmosfären till dess den landar på marken.
Mot slutet av 1800 - talet blev det möjligt att ta fotografier genom mikroskop, mer än 5000 sådana bilder producerades av amerikanen Wilson Bentley.
Han var lantbrukare utan vetenskaplig skolning. Men ägnade fyrtio vintrar av sitt liv åt att med en knepig och unik metod fotografrera snöflingor, utomhus i ett kallt skjul. Han fann aldrig två stycken som var lika. 1931 gavs hans bok ”Snowcrystals” ut med ungefär hälften av hans bilder publicerade. Dessa fotografier finns bevarade och har blivit inofficiella symboler för den lilla staden Jericho i Vermont där han levde.
Hans arbete har inspirerat många forskare och som framgår även mig. Min tanke är att helhetsintrycket av skulpturen skall uppfattas som en stiliserad fjäril, en association till vädrets förändringar och till snökristallens ständiga variation.
Jag bestämde mig för att tillverka en fryst skulptur. Jag har fått teknisk hjälp av Björn Palm och laboratoriet för tillämpad termodynamik vid KTH i Stockholm. Skulpturen har jag byggt på Konsthögskolan i Stockholm.

Delvis är texten hämtad ur en artikel av Ivar Olovsson/Forkn. och Framsteg) och från boken Atmosfären, samt en rappot från Naturvårdverket nr:4278 Sverige fritt från ozonnedrytande ämnen

Annelie Rosén

VÄDERLEK - HOMMAGE À BENTLEY